Wie wij zijn

Wij zijn een groep studenten in Groningen die zich zorgen maakt over Chinese invloeden in het Nederlandse onderwijs. Ons doel is deze beïnvloedingen, met namen die vanuit het Confucius Instituut Groningen, aan het licht te brengen en tegen te gaan. Daarom pleiten wij ervoor dat de Rijksuniversiteit Groningen haar banden breekt met het Confucius Instituut, zoals vele unversiteiten wereldwijd ook hebben gedaan.

Wat zijn Confucius Instituten?

De Confucius Instituten zijn een wereldwijd programma dat door de Chinese regering wordt gesteund om universiteiten in het buitenland met die in China te verbinden. Volgens het programma is het de bedoeling de Chinese cultuur te bevorderen, het lokale onderwijs van de Chinese taal te ondersteunen en uitwisselingen te vergemakkelijken. De buitenlandse universiteit zou het instituut huisvesten, China zou een deel van de kosten opbrengen, en de Chinese universiteit zou de docenten sturen.

In tegenstelling tot veel soortgelijke programma's uit verschillende landen, zoals de British Council of het Goethe Institut, werken de Confucius-Instituten niet onafhankelijk van de Chinese regering. Het bestuursorgaan van de Confucius Instituten, Hanban, valt rechtstreeks onder het Chinese Ministerie van Onderwijs, en de Confucius Instituten zijn vaak contractueel verplicht de Chinese wet te volgen, ook al zijn zij gevestigd in een vrij land. De laatste jaren zijn wereldwijd vele Confucius Instituten gesloten als gevolg van een reeks controverses in verband met mensenrechteninbreuken, censuur/propaganda, transparantie en spionage.

Nieuws

Petitie

De petitie met bijna 700 handtekeningen is ingediend bij het universiteitsbestuur op 25 maart 2021, dezelfde dag waarop zij het Confucius Instituut met de universiteitsraad bespraken. De voorzitter van het bestuur, prof. Jouke de Vries, vertelde dat "het belangrijk is dat we dit vrijelijk kunnen bespreken", maar zei dat er eerst met de rest van de Stichting GCI moet worden onderhandeld voordat er een besluit kan worden genomen.